Aug 4, 2015

Received Postcard from Finland - FI 2437817

Tästä se alkoi!
 
Meidän on valvottava, että myös tuleville polville varataan tilaisuus ammentaa voimaa ja tarmoa niistä samoista lähteistä, joista suomalainen luonne on saanut olennaiset piirteensä ja suomalainen henki syvimmän tenhonsa.”
 
Reino Kalliola Suomen Luonnon ensimmäisessä numerossa 1941
 
Reino Kalliola piirsi 1941 kotkalogon Suomen Luonnon kateen, jossa se komeili ensimmäiset vuodet. Tuolloin koskematon Lapin luonto ja erämaat ihastuttivat, mutta vähitellen ilmansaasteet ja jätevedet havahduttivat ja saivat 1960-70-lukujen vaihteessa ympäristöliikkeen heräämään.
 
Tuloksiakin on saatu: Muuttohaukka pelastettiin ympäristömyrkkyjen vaikutuksilta ja nyt saimaannorppakin voi jo paremmin. Vedet ja ilma ovat puhtaampia.
 
Uusia haasteita tulee kuintekin koko ajan. Arvokkaita vanhoja metsiä hakataan ja uhanalaisten lajien määrä metsissämme kasvaa. Ilmasto lämpenee, maailmamme kemikalisaatio, liikenne paisuu ja luonnonvaroja käytetään liikaa. Suomen luonto on tarkkana, ottaa kantaa ja pitää lukijat ajan tasalla ympäristöasioissa tulevaisuudessakin.
 
Kuvat: Reiono Kalliola sekä LKA/Veikko Lahtinen, Tuevo Suominen, Juha Taskinen ja Markku Tano
 
English translation using google translate
 
This is where it started!
 
"We have to ensure that the future generations will have an opportunity to draw strength and vigor of the same sources, of which Finnish nature has been the essential characteristics and the Finnish spirit of the deepest tenhonsa."
 
Reino Kalliola first issue of the Finnish Natural 1941
 
Reino Kalliola drew 1941 eagle logo Finnish Natural roofing, where it stands tall in the first few years. At the time, the pristine nature of Lapland wilderness and delighted, but gradually the air pollution and wastewater awoke and received a 1960-70 figures at the turn of the environmental movement to wake up.
 
Results have been achieved: The peregrine falcon was rescued from the effects of environmental toxins and now the Saimaa ringed seal can be better. Water and air are cleaner.
 
New challenges will like you all the time. Valuable old forests are being cleared and the number of endangered species in our forests is growing. The climate is warming, world chemicalisation, traffic expands and natural resources are used too much. Finnish nature is careful to take a stand and keep readers up to date on environmental issues in the future.
 
Photos: Reiono Kalliola and LKA / Veikko Lahtinen, Tuevo Suominen Juha Taskinen and Markku Tano
 
Iya, saya sengaja mencari terjemahannya. Kata per kata saya tulis. Hampir semua kata-katanya asing bagi saya. Jadi ya di eja huruf per huruf. Lebih mudah dipahami jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris daripada ke dalam Bahasa Indonesia.
 
Manusia memang seharusnya menjaga alam tetap lestari. Kartu pos ini untuk merayakan 65 tahun Finnish Nature Preserving.
 
Terimakasih Markku...No comments:

Post a Comment

Teman-teman boleh meninggalkan apapun disini. Sekedar say "hello", komentar, jejak dan lainnya. Terimakasih. (Tapi jangan anonim ya, ntar bingung mao berkunjung kemana)